Technika

Przedstawiamy szczegóły techniczne naszego systemu. Szkice pokazują te elementy konstrukcji, które powodują, że jest ona prosta w budowie, bezawaryjna i trwała w użytkowaniu oraz zapewnia odpowiednie uszczelnienie.
przekrojoknodrzwi schematokna schemat

prowadSZCZEGOLY